تبلیغات
عکس - عکس شخصی که شهید علیمحمدی را ترور کرد

جستجو

 

عکس شخصی که شهید علیمحمدی را ترور کرد

پنجشنبه 23 دی 1389   01:10 ب.ظ

 عکس   شخصی که شهید علیمحمدی را ترور کرد

مجید جمالی فش در مصاحبه ای که بخشهای کمی از ان از بخشهای مختلف خبری سیما پخش شد گفت:

مختلف خبری سیما پخش شد گفت:

در سفری که به تل اویو انجام دادیم در پادگانی در اتوبان اورشلیم -تل اویو با چند افسر ارشد اسرائیلی آشنا شدم و در انجا اموزشهای مختلف از جمله تعقیب و گریز -ضد تعقیب و چسباندن بمب زیر خودرو را فرا گرفتم .بگفته این تروریست برای تمرین عملیات بمب گذاری با استفاده از موتوردر این پادگان اموزشهایی خاصی به او داده شده است.

جمالی فش در بخش دیگری از این مصاحبه با تشریح جزئیات بیشترگفت پس از اینکه در باره ترور دکتر علیمحمدی از زوایای مختلف توجیه روانی وعملیاتی شدم وچند بار عملیات بمب گذاری را در پادگانی در نزدیک تل اویو تمرین کردم ماکت بسیار دقیقی از منزل دکتر علیمحمدی ومحیط اطراف منزل وی در اختیار من قرار گرفت تا کاملا با محیط وشرایط واقعی عملیات ترور وی اشنا شوم


نوشته شده توسط : عکس عکس